REGULAMIN

 

ZANIM DOKONASZ ZAWARCIA UMOWY, DOKŁADNIE PRZECZYTAJ PONIŻSZY REGULAMIN. W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  NA ADRES MAILOWY info@mysteel.pl

 

Sklep internetowy MYSTEEL, działający pod adresem www.mysteel.pl prowadzony jest przez firmę  „MYSTEEL” Mateusz Kamiński ul. Spółdzielcza 8, 37-300 Leżajsk
NIP: 816-168-27-99
Regon: 363344043

 

Dane adresowe:
37-300 Leżajsk
ul. Spółdzielcza 8
Tel: 504 657 648
e-mail: biuro@mysteel.pl

 

Dane bankowe: 
mBank S.A.
Nr rachunku: 87 1140 2004 0000 3902 7664 2938

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Firma MYSTEEL prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet
  z wykorzystaniem domeny www.mysteel.pl
 2. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat lub za zgodą opiekuna ustawowego.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe i posiadają gwarancję producenta.
 4. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena wiąże zarówno klienta jak i sprzedawcę firmę MYSTEEL.
 6. Firma MYSTEEL zastrzega sobie prawo do:
 7. a) zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5
 8. b) wprowadzania nowych towarów do oferty,
 9. c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a sprzedawcą firmą MYSTEEL. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.

§ 2. Składanie zamówień i płatności

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mysteel.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Zamówienia można składać poprzez:

 

„koszyk” znajdujący się na stronie sklepu – 24h e-mail (preferowany w przypadku zamówień indywidualnych) – wysyłając zamówienie na adres biuro@mysteel.pl – 24h lub telefonicznie w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

 

W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, produkt, ilość, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

 1. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.
 2. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:
 3. a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia,
 4. b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy
 5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) z dostawą na terenie Polski: gotówka przy odbiorze przelew bankowy
 6. b) z dostawą poza granice Polski: przelew bankowy
 7. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.
  W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).
 8. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.
 9. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez MYSTEEL jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego.
 10. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.
 11. W przypadku zamówień na indywidualne zamówienie, sklep ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty zaliczki przez kupującego.

§ 3. Koszt i czas dostawy

 1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem poczty polskiej, firmy kurierskiej lub transportem własnym.
 2. Sklep nie umożliwia odbioru osobistego zamówień.
 3. Przesyłki dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej (dodatkowa opłata za przesyłki międzynarodowe).
 4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.

§ 4. Reklamacje i zwroty

 1. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres firmy MYSTEEL z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Koszt odesłanego towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje inny produkt.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki m.in. na podstawie gotowego do wykorzystania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym produktem należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego wraz z wszelkimi płatnościami, w tym kosztami dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  sklep, to kupującemu zostaną zwrócone jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.

§ 5. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych
  w celu realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym oraz realizacji przesyłek marketingowych drogą elektroniczną, tzw. newsletterów.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób i firm nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest MYSTEEL.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich
  z bazy danych sklepu.
 4. MYSTEEL posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o jego aktywności, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb
  i gustów.  Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny.
 3. Konsumenci mają również możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.mysteel.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.